Doelstelling

Tear Craft stelt zich tot doel mensen in ontwikkelingslanden werk te bieden voor een eerlijk loon. Daarbij gaat het niet om winst, een zo hoog mogelijke omzet of een zo groot mogelijk marktaandeel. De producten (voeding en geschenkartikelen) uit werkgelegenheidsprojecten worden geïmporteerd en in België verkocht. Belangrijk is dat kansarmen geholpen worden; dat mensen die werk en inkomen hard nodig hebben boven de armoedegrens uitkomen. Tear Craft wil op deze manier mensen in ontwikkelingslanden in staat stellen een zelfstandig en menswaardig bestaan op te bouwen.

Daar onze motivatie direct voortvloeit uit onze christelijke geloofsovertuiging, willen wij iedereen in nood helpen, zonder onderscheid van godsdienst, cultuur, huidskleur, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging van de begunstigden.

En dan nog dit:

Daar het een prioriteit is van Tear Craft om zo snel mogelijk inkomsten uit de verkoop van producten door te storten aan de producenten is financiële steun steeds welkom. Neem Tear Craft ter harte. Het is niet alleen voor ons een stimulans, maar vooral voor degenen waarvoor we het doen.

Giften zijn welkom op: BE09 6528 3955 1957 (IBAN) + HBKABE22 (BIC) op naam van Tear Craft vzw (fiscaal niet aftrekbaar)